Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z usług najmu apartamentów serwisu www.3-cityapartments.com

 1. REZERWACJA APARTAMENTU
  1. Rezerwacja następuje po wysłaniu wypełnionego formularza rezerwacji ze strony www.3-cityapartments.com lub przesłania  zapytania na adres e-mail:
  2. Po wysłaniu maila, na wskazany przez siebie adres mailowy, otrzymacie Państwo ofertę spełniającą podane w mailu kryteria oraz szczegółowy koszt całego pobytu, wraz z numerem konta, na który należy wpłacić 30% opłaty rezerwacyjnej w ciągu 48 godzin, aby rezerwacja otrzymała status ostateczny. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji.
  3. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.
  4. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej 3-cityapartments.com, wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych serwisu 3-cityapartments.com . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 2. PRZYJAZDY GOŚCI
  1. Przyjazdy gości do apartamentów odbywają się w godzinach 14:00 – 22:00. Odbiór kluczy następuje w miejscu najmu nieruchomości. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny przyjazdu po godz. 22:00. W takim przypadku  naliczana jest dodatkowa opłata. W przypadku zameldowania między godz. 22:00 a 8:00 opłata wynosi 100 zł.
  2. Godzina zakwaterowania gościa ustalana jest na dobę przed planowanym przyjazdem drogą telefoniczną pod nr +48-512-262-952.
  3. W przypadku braku kontaktu na dzień przed przyjazdem, rezydentowi przysługuje prawo do ustalenia godziny zakwaterowania gościa nie kolidującej z jego harmonogramem pracy na dany dzień.
  4. W momencie przybycia do apartamentu gość zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości  (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką.
  5. Klucze zostają wydane dopiero po dokonaniu ww. formalności.
  6. Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
   • nie posiada ważnego dowodu tożsamości
   • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
   • zachowuje się w sposób agresywny
  7. Gość otrzymuje jeden komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą 200 zł.
  8. Do opłaty za pobyt należy doliczyć koszt: sprzątania końcowego w kwocie zależnej od wielkości apartamentu – od 100 do 180zł (sprzątanie realizowane jest przez firmę „so fresh, so clean Milena Borowska która za usługę wystawia osobną fakturę) oraz opłaty klimatycznej (Sopot 4,30zł doba/osoba ; Gdańsk 2,18zł doba/osoba).
 3. WYJAZDY GOŚCI
  1. Wyjazdy gości odbywają się w godzinach 08:00-11:00. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny wyjazdu przed godz. 8.00. W takim przypadku  naliczana jest dodatkowa opłata. W przypadku  wymeldowania między godz. 21:00 a 8:00 opłata wynosi 100 zł. Klucze należy przekazać na wynajmowanej nieruchomości.
  2. Godzina wyjazdu ustalana jest co najmniej na dobę przed opuszczeniem apartamentu drogą telefoniczną pod nr +48-512-262-952 w godzinach 08.30-16.30 W przypadku braku kontaktu rezydent odbierze klucze do godz. 11:00.
  3. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.
 4. REZYGNACJA Z REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU
  1. W przypadku anulowania rezerwacji lub nieskorzystania z wynajętego apartamentu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Za rezygnację uważa się sytuację, gdy:
   • Klient poinformuje 3-cityapartments o rezygnacji z pobytu w apartamencie drogą mailową lub poprzez wysłanie wiadomości sms.
   • Klient nie przyjedzie do apartamentu w dniu rozpoczęcia rezerwacji i nie poinformuje 3-cityapartments o zmianie daty rozpoczęcia rezerwacji drogą mailową lub poprzez wysłanie wiadomości sms. W tym przypadku rezerwacja zostaje anulowana dnia następnego o godzinie 11:00.
  2. W przypadku, gdy firma 3-cityapartments nie udostępni klientowi zarezerwowanego apartamentu, klient jest uprawniony żądać zapłaty sumy odpowiadającej dwukrotnej wysokości zadatku.
  3. W przypadku skrócenia pobytu, klient traci część zadatku w proporcji jaką stanowi liczba dni, z których klient zrezygnował w odniesieniu do liczby dni całej rezerwacji. Przykładowo: jeżeli klient zarezerwuje pobyt 7-dniowy i skróci go do 4 dni, 4/7 wpłaconego zadatku zostanie zaliczone na poczet pobytu, 3/7 zadatku przepada.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma 3-cityapartments nie odpowiada.
  2. Za pobyt w niektórych apartamentach pobierana jest kaucja.
  3. Niewłaściwe zachowanie gości wymagające interwencji pracownika 3-city apartments  jest karane kwotą 100zł , w razie interwencji Policji kara wynosi 500zł, w przypadku powtórnej interwencji Policji firma zastrzega sobie prawo wyproszenia gości z apartamentu bez zwrotu kosztów pobytu.
  4. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od firmy okoliczności uniemożliwiających  prawidłowe  korzystanie z apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu, na inny o standardzie równym lub wyższym  od zajmowanego apartamentu.
  5. W momencie wpłaty zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.
  6. Jeśli rezygnacja z noclegu/ów nastąpi na krócej niż 7 dni przed planowanym przyjazdem, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów w 100%.
  7. We wszystkich apartamentach obowiązuje cisza nocna między godziną 22:00 a 06:00 oraz zakaz palenia. w trakcie ciszy nocnej w apartamentach mogą przebywać tylko osoby wskazane w umowie.
  8. W niektórych apartamentach dopuszczalny jest pobyt ze zwierzętami, po wcześniejszym porozumieniu z rezydentem. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 50 zł/doba.
  9. W okresie sezonu letniego przyjmowane są rezerwacje na min 4 doby, chyba, że istnieją tzw. luki między rezerwacjami.
  10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
   • remontami
   • pracami budowlanymi i wykończeniowymi na terenie lub w pobliżu apartamentu
   • hałas
   • brak dostawy mediów
  11. Zakaz palenia obowiązuje we wszystkich apartamentach i za jego złamanie gość zostaje obciążony kwotą 500 zł.